FORTISSIMO MUSIC

BAND

RICK GARRETH

TIBOR

BANDLEADER - SPEV - KLÁVESY

TIBOR JÁNOŠKA

Pochádza zo svetoznámej hudobníckej rodiny, rodiny Jánoškovcov. V roku 1995 začal študovať na hudobnom konzenvatóriu v Győri a úspešne absolvoval odbor klasický klavír pod vedením profesorky Almási Zsuzsanny. Po ukončení štúdia na konzervatóriu sa venoval výučbe klavíra na Základnej umeleckej škole. Následne hral v rôznych hudobných formáciách na Slovensku i v zahraničí, ako napríklad aj na Kanárskych ostrovoch, kde bol súčasťou show-bandov prostredníctvom hudobnej agentúry – Romantic Corporation. V roku 2016 založil hudobnú skupinu Fortissimo.

© Fortissimo, All Rights Reserved.