FORTISSIMO MUSIC

BAND

RICK GARRETH

JOZEF

BICIE

JOZEF BANYÁK

Od 6.rokov hrá na bicích. Jeho prvým učiteľom bol jeho otecko – Jozef Banyák starší. V rokoch 1997-2003 bol študentom Bratislavského konzervatória, kde študoval odbor klasických bicích nástrojov pod vedením profesora Ondreja Štefanára. Po úspešnom absolvovaní konzervatória sa stal od roku 2001 členom Slovenského národného divadla, a od roku 2010 do dnes je členom Slovenskej filharmónie. Venuje sa však aj výuke mladej generácie bubeníkov na Základnej umeleckej škole v Šamoríne.

© Fortissimo, All Rights Reserved.