FORTISSIMO MUSIC

BAND

RICK GARRETH

YANKO

SPEV - PERKUSIE

YANKO SIPOS

Absolvoval štúdium na Ľudovej škole umenia, odboru hry na klavír. Po ukončení naďalej študoval aj hru na bicích nástrojoch a hru na kontrabas. V roku 2001 vycestoval na Kanárske Ostrovy, kde naďalej rozvíjal svoje hudobné nadanie a študoval hru na bicích nástrojoch a perkusiách na Conservatorio Profesional de Musica Las Palmas. 11 rokov pôsobil v profesionálnej divadelnej Flamenco Show s názvom ‘Passion Flamenco,‘ pod vedením Sorayi Hernandez v Romantic Corporate Show. V súčasnosti pôsobí v rôznych hudobných formáciách na Slovensku i v zahraničí.

© Fortissimo, All Rights Reserved.